Casa Als Pirineus
Vall d'Aran
Col·laboradors: Alex Mollà, Mariona Viladot, Pernilla Johansson, Lina Maria Mentrup. Càlcul estructural: Carles Gelpí, Fotografía: Santiago Garcés

El projecte busca recuperar els valors constructius d'una antiga borda en runa existent en el terreny, construïda de pedra seca, tècnica tradicional de la zona i de gran valor tectònic. Tot i així, les característiques inherents a aquesta construcció (solidesa, obertures mínimes, foscor, massa) neguen l'entorn espectacular on està construïda: en la part alta d'una muntanya, amb vistes a dues valls que s'obren en les seves dues úniques façanes.


La proposta és doncs construir una sèrie de plans interiors suportats per unes caixes de serveis que actuen a la vegada d'estructura i de divisió dels espais, i que generen una continuïtat al llarg de la casa, que pot interrompre's eventualment en un punt d'inflexió per a convertir-la en dos habitatges independents. Però sobretot el projecte intervé col·locant sobre la llosa superior una gran coberta contínua formada per dos plans que en la seva intersecció generen una primera llaga que permet la visió de la muntanya posterior, des de l'interior de l'habitatge; la coberta no arriba a descansar sobre el mur de pedra actual, generant una segona llaga que permet les vistes sobre la vall. La definició de la secció de la coberta configura el caràcter de l'espai principal de la casa.


Preservant l'estructura original i fent una intervenció mínima però contrastada, la proposta genera espais nous adaptats als nous usos. En el basament de la casa, i responent a un punt de debilitat estructural del mur de pedra seca, es força l'obertura d'un gran finestral. Aquesta obertura permet les vistes i la il·luminació natural d'una segona sala d'estar i menjador en la primera planta; la resta d'habitacions contingudes en l'antiga envolvent de la borda, respiren la tectònica i el pes de l'arquitectura tradicional, encara que estan distribuïdes i configurades responent a noves realitats d'ús.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.