Susana Solano. Projectes.
Fundacio ICO, Madrid
Fotos: Adrià Goula, Santiago Garcés, Manolo Yllera

El projecte busca acotar l’espai a l’objecte a exposar, donant-li ordre i ritme a una exposició intencionadament intimista. Les maquetes d’obres en espais públics de Susana Solano són tractades com a joies, que es relacionen mitjançant encreuaments de mirades en l'espai i en el temps.?Enfront de dues sales de característiques espacials oposades, es projecta un sistema expositiu que s’emmotlli als dos espais, donant continuïtat al discurs de l’exposició. Es dissenya una envolvent que unifiqui la percepció de l’espai i que solucioni en el seu propi discurs compositiu l’exhibició de les peces.


Així, es construeix una envolvent fràgil, translúcida, quasi sacramental, per a acollir a unes peces dures i contundents. El referent directe són els fanalets de fira, fets de paper texturat en forma de niu d’abella, amb la volumetria consolidada a base d’aire i enginy. D’aquests a la troballa del cartró reciclat en forma de niu d’abella que s’utilitza per rigiditzar l’interior de les portes de fusta, només hi ha un canvi d’escala i algunes hores d’investigació; i una solució econòmica i reciclable.


Amb els condicionants tecnològics i tècnics que suposen l’elecció d’aquest paper, es dissenyen uns mòduls les dimensions dels quals vénen definides per als seus suports superior i inferior, que no són més que portes estàndards de dimensions mínimes. Així a cada mòdul s’agrupen 5 tires de cartró reciclat blanc en forma de niu d’abella, creant parets gruixudes on s’inserten les vitrines. Aquestes, intensament blanques, es llegeixen com a marcs suspesos en el paper, enquadrant i accentuant la tectonicitat de les peces.


Així es construeix un espai neutre, però ric en textura i transparències. El projecte juga amb la doble lectura que ofereix el paper, subratllant amb llargues perspectives la visió blanca i sòlida quan es mira en escorç, i jugant amb el moaré i la transparència quan és vist en perpendicular. L’elecció i tractament del material enriqueixen d’aquesta manera l’exposició, generant lectures creuades entre les peces a través del propi material, tot creant una intimitat generada per l’envolvent texturitzada.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.