Biblioteca Publica
Llanca, Girona

L’edifici proposat compleix un triple objectiu: tancar la plaça de la Bateria; donar una façana sòlida i noble a la carretera; i crear una nova textura urbana cap a l’interior.?Per tal de definir l’edifici, proposem la construcció d’un gran mur que es replega sobre si mateix i protegeix els espais habitables al seu recer. Aquest mur exterior va creant una sèrie de petits esdeveniments al seu voltant: una façana cap al nord, unes placetes retranquejades al llarg de la carretera, un pati interior i una façana cap a l’oest.?L’edifici es tanca, pel seu costat interior amb una façana vidriada amb elements de control solar. Aquesta façana interior representa el punt més emblemàtic de la construcció.?L’interior de l’edifici té l’organització d’un cos lineal, però que a causa dels seus replecs es genera un atri central en doble alçada que dóna notorietat a un edifici tan emblemàtic: cal travessar els carrerons, primer, i el gruixut mur exterior, després, per accedir a aquest cor de l’edifici. L’atri permet de centralitzar i comunicar els usos principals: biblioteca, sala polivalent, sala d’exposicions, espais de direcció i administració i arxiu.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.