Renovacio urbana de Cieza
Cieza, Murcia, Espanya
Concurs International?. Col·laboradors: : Daniela Tramontozzi, Bruno Pereira, Tomas Clara, Manuel Tojal, Dasha Vaimberg

Ens trobem en el límit de la ciutat, sense transició cap a l’entorn natural que la rodeja. El passeig de ronda dóna la volta a tot el nucli urbà cap al sud, i es configura com una estructura rodada perimetral, actuant com a barrera contundent entre la ciutat i l’horta. Destaca l’absència d’identificació amb el paisatge: la ciutat mostra la seva esquena al riu, a la muntanya i a la seva història.


El conjunt d’edificis ofereix al riu un front degradat; hi ha multitud de solars en runa, edificis en mal estat de conservació, mitgeres destruïdes i instal·lacions obsoletes. Importants equipaments de nivell municipal queden despenjats i no aconsegueixen generar ciutat al seu voltant. Cieza té un entorn natural de gran bellesa, al voltant de gran part del nucli urbà, fet que genera oportunitats per terrasses i miradors que potenciïn la relació de vistes i clarifiquin els accessos.


Existeixen solars i edificis en runes en el perímetre urbà que poden ser destinats a nous usos comercials i turístics, així com a equipaments municipals com són escoles, pistes esportives, centres de salut– serveis que generen sempre un gran flux de ciutadans.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.