Pavello PIC
Jardins del Palau Robert, Barcelona.
Col·laboradors: Alexandra Coppetiers, Eduardo Alegre, Orsi Maza Fotos: Sandra Pereznieto

Com a part dels actes de celebració del 25è aniversari del Premi Internacional de Catalunya, el pavelló es planteja com un catàleg visual dels diferents actors vinculats a la seva llarga trajectòria. L'encarreg original, per motius de calendari i pressupost, és el disseny d'una exposició en una de les sales petites del Palau Robert; la intenció de l'exposició, donar visibilitat i reconeixement al premi. El projecte neix doncs del convenciment que el petit pressupost assignat pot construir un espai gran i notori en un lloc central del Palau. El repte, aconseguir consolida un espai, qualificat, il·luminat i resistent a l'aigua, amb el mínim muntatge i els mínims suports expositius.


El pavelló és bàsicament un cos fet d'aire; un sistema simple, transportable i fàcilment reconfigurable de molt baix cost, localitzat en un punt central del jardí del Palau Robert. Un panell per cada un dels 25 premis atorgats, i uns pocs altres per a l'explicació del funcionament i jurats del premi; un tub d'acer plegat per a construir una forma circular en la part superior i inferior per a estructurar-los. Aquests panells s'articulen en forma d'estrella; una estrella oberta, que permet la relació sempre oberta entre l'interior i l'exterior, entre uns i altres continguts; una geometria que convida a creuar aquest espai i a ocupar-lo. Cada un d'aquests panells, impresos directament sobre el suport, conté les raons del premi; a través de l'escletxa, la consciència de l'entorn i el lloc. La geometria de cada un dels panells força la perspectiva cap a l'exterior, utilitzant la fuga per a créixer en alçada, i sobretot, exposant els arbres i la ciutat com a teló de fons.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.