Segon Pis Periferico
Ciutat de Mexic. Mexic.

La proposta pretén treballar amb l'estructura del segon pis del Periférico de la Ciutat de Mèxic amb la intenció de reciclar aquesta infraestructura en un nou espai urbà per a la ciutat. La idea primordial és imaginar una sèrie d'escenaris experimentals en què podríem transformar els 66.000m2 de superfície rodada amb què conta aquesta estructura i que actualment és només per a ús vehicular, privat. D'aquesta forma, i partint del respecte a l'estructura existent, el projecte plantejarà noves alternatives d'ús i programa per a convertir aquesta infraestructura en un reactivador urbà, capaç de transformar l'entorn de la via ràpida i proporcionar més espais de distensió per a la ciutat.?Entenent que tot sistema viari ha d'estar en contínua evolució i que qualsevol infraestructura d'aquest tipus acaba saturant-se, és important preveure que tècnicament les vialitats elevades tenen una vida útil curta. Si s'analitzen casos similars en ciutats com Boston o Tòquio, es descobrirà que després d'un període d'eficiència en el seu ús, les vies ràpides elevades han estat finalment desmantellades i substituïdes per opcions vials i de transport alternatives, deixant la superfície que ocupaven lliure per a ser reciclada i reprogramada com a espai públic. En el cas del segon pis de la Ciutat de Mèxic, els especialistes han conclòs que aquesta infraestructura compte amb problemes tècnics greus que minven la seva eficiència i escurcen l'estimació del seu temps de vida útil. Per a aquesta raó seria útil començar a pensar en què i com podríem transformar aquesta basta superfície per a que segueixi essent una infraestructura per a la ciutat.?Els 6.8kilòmetres de longitud del segon pis del Periférico, juntament amb el distribuïdor de San Antonio, sumen 19 kilòmetres de vialitats elevades, que comparativament, són equivalents a la superfície de l'Avinguda Insurgentes desde Indios Verdes fins a San Ángel, dues vegades la distància de Viaducto, o l'equivalent a la suma de l'àrea verda de diversos parcs urbans de la Ciutat de Mèxic. Què passaria si substituíssim la superfície rodada que actualment és només utilitzada per a automòbils particulars i imaginéssim una ciutat diferent en aquest espai? Què passaria si convertíssim el segon pis del Periférico en un gran espai públic metropolità? Què passaria si solament s'utilitzés com a infraestructura del sistema de transport col·lectiu de la ciutat? Quins efectes tindria si la convertíssim en el viver més gran del món?... Les possibilitats són infinites, i són aquestes les que el projecte pretén explorar...

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.