BOA
Jardi Botanic de Barcelona.
Fotos: Adrià  Goula

Com es pot transformar un espai en tres hores? Com pot un gest modificar la percepció d'un espai, tan sols per una nit, sense deixar-ne rastre l'endemà?
?El projecte és una intervenció mínima, basada en la col·locació d'unes taules, que pretén alterar de forma important la percepció d'un espai consolidat i de notable valor arquitectònic. Aquesta intervenció és un sol traç que acompanya i reforça els atributs de l'espai existent, encara que amb la seva forma i idiosincràsia pretén generar una nova lectura i vivència d'aquest espai.


Així les taules constitueixen un objecte en forma de serp que es regira al costat de l'aigua, en una sola traça. La il·luminació és clau en el projecte; una “plantació” lineal d'espelmes perfila l'eix zigzaguejant d'aquest cos que s'inserta en la vegetació. El discorre discontinu de la llum, amb les espelmes consumint-se i marcant els tempos d'aquesta intervenció, són realment la clau del projecte. El dimensionat de l'espelma ha estat calculat específicament per al temps estipulat de la vetllada; la invitació (quasi obligació) als comensals a ser part activa del procés, amb la contínua acció d'encendre i apagar les espelmes segons la brisa, és una voluntat a priori per que aquesta llum fugaç es converteixi realment en el marcapassos d'una instal·lació necessàriament i voluntària efímera: la celebració d'un casament al Jardí Botànic de Barcelona.

 

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.