VÍDEOS

SINTESI & CONTENCIÓ
Síntesi i Contenció. Vídeo-documental sobre la feina del despatx. La gravació d’alguns projectes determinats, i de les obres en curs durant l’últim any, il·lustra els processos i les estratègies projectuals de la pràctica de Cadaval & Solà-Morales. El vídeo contraposa les lectures de professionals com Iñaki Abalos, Juan Herreros, Josep Lluis Mateo, Benedetta Tagliabue, Mauricio Rocha o James Corner contra la visió dels usuaris dels espais dissenyats, per generar una visió transversal i polièdrica de l’obra de Cadaval & Solà-Morales.

Avenir #1a ppal 1a,
08006 Barcelona
Tlaxcala 180 PB, 06170
México D.F.